Zdeněk Smejkal – INZULA Rokycany s.r.o.

Služby

Správa nemovitostí

obecní a městské nemovitosti, bytová družstva (BD), společenství vlastníků (SVJ)

 • uzavírání nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům (NP)
 • předepisování a vybírání plateb a poplatků za užívání bytů a NP
 • provádění vyúčtování poskytovaných služeb
 • provádění odečtů poměrových měřidel
 • vedení technické evidence domů, bytů a NP
 • zabezpečování údržby a oprav nemovitostí
 • zastupování vlastníka v soudním řízení při vymáhání dlužných plateb popř. při výpovědích z nájmu bytu
 • výkon působnosti statutárního orgánu BD a SVJ

 


 

Tepelné hospodářství

 • provoz tepelných zařízení
 • výroba a dodávka tepla a teplé vody (TV)
 • havarijní služba
 • rozúčtování nákladů na výrobu tepla a TV na konečné spotřebitele

Na základě Koncesní listiny výrábíme a rozvádíme tepelnou energii ze zdrojů s instalovaným výkonem nad 50 kW.

Společnost Zdeněk Smejkal - INZULA Rokycany s.r.o. provozuje domovní kotelny v obcích Rokycany a Zbiroh.

Firma Zdeněk Smejkal - INZULA ROKYCANY provozuje kotelnu pro DPS Hradební 13, Rokycany.

 

Firma dále jako dodavatel zajišťuje:

 • cyklické výměny vodoměrů
 • cejchování vodoměrů

 


 

Realitní služby

Služby v bytové oblasti

 • zprostředkování prodeje, koupě či pronájmu bytů
 • vyhotovení kupní, darovací, směnné či nájemní smlouvy
 • převody bytů do osobního vlastnictví
 • zprostředkování odkoupení bytů