Zdeněk Smejkal – INZULA Rokycany s.r.o.

Investiční akce zajišťované při správě

Vybrané investiční akce zajišťované v letech 2000 - 2007

Nástavba bytů včetně zateplení domu
č. p. 5, 6, 65, 66, 70, 71 Pod Ohradou, Rokycany
rozpočet akce: 32 mil. Kč

Pod Ohradou 5665667071

Zateplení domu
č. p. 561-2 a 564-5, Strašice
rozpočet akce: 11,5 mil. Kč

Straice 564 565 2

 

Vestavba bytů a následná oprava fasády
včetně výměny oken a rekonstrukce dvora

č. p. 36, 37 Madlonova ul., Rokycany
rozpočet akce: 10 mil. Kč

Madlonova 37

Zateplení domu

č. p. 984, 985 Pivovarská, Rokycany
rozpočet akce: 8 mil. Kč

Pivovarsk 984 985

 

Zateplení domu s pečovatelskou službou
č. p. 13 Hradební, Rokycany
rozpočet akce: 5,5 mil. Kč

Hradebn 13

Zateplení domu
č. p. 834, 835 Litohlavská, Rokycany
rozpočet akce: 4,7 mil. Kč

Litohlavsk 834 835

 

Zateplení domu
č. p. 982, 983 Pivovarská, Rokycany
rozpočet akce: 3,6 mil. Kč

Pivovarsk 982 983

Zateplení domu
č. p. 700 Pod Ohradou, Rokycany
rozpočet akce: 2,8 mil. Kč

Pod Ohradou 700