Zdeněk Smejkal – INZULA Rokycany s.r.o.

Zdeněk Smejkal - INZULA ROKYCANY

Vykonáváme kompletní správu nemovitostí. Tato činnost se neomezuje pouze na vedení účetnictví, evidenci předpisu plateb a vyřizování běžných oprav, ale zahrnuje také zajištění výběrových řízení na velké opravy, sjednávání případných finančních úvěrů (např. ze Státního fondu rozvoje bydlení), zajištění odborných posudků (energetické audity, znalecké posudky z oboru stavebnictví apod.), zajištění výkonu působnosti statutárního orgánu.

Firma dále zastupuje vlastníka v soudním řízení při vymáhání dlužných plateb popř. při výpovědích z nájmu bytu.

Firma byla založená v r. 1992 za účelem správy městských bytů v Rokycanech.
V současnosti firma vykonává správu nemovitostí nejen v Rokycanech, ale i v dalších obcích. Kromě správcovství patří mezi činnosti firmy také tepelné hospodářství.

V rámci správy firma sleduje termíny revizí a odborných prohlídek souvisejících s provozem společných částí domu, zajišťuje jejich provedení a následné opravy (výtah, rozvod plynu a elektřiny, hromosvod, požární vybavení).

Firma pro své klienty zajišťuje také větší opravy neinvestičního charakteru – výměny střešních krytin, opravy a
rekonstrukce elektroinstalací, vodoinstalací, ústředního vytápění, a to vždy na základě nejméně tří nabídek od dodavatelů. Přehled nejvýznamnějších akcí realizovaných při správě nemovitostí v průběhu roku 2000- 2007 je uvedený ve fotogalerii.

Firma má pojištění odpovědnosti za škody, u Kooperativa pojišťovna, a.s. v rozsahu do 5 mil. Kč.